Zadanie 9

Treść

Funkcja $$ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} $$ jest wypukła oraz $$ \lim_{x \to -\infty} f(x) < \infty $$. Czy funkcja może być rosnąca?

Rozwiązanie

Autor: Tymoteusz Wiśniewski

Może, na przykład $$ e^x $$ jest rosnąca, wypukła i jej granica w $$ -\infty $$ jest równa $$ 0 $$.

Zadanie jest trywialne, więc możliwe że w treści jest błąd.