Zadanie 2

Treść

Niech $$ f $$ spełnia warunek Lipschitza na $$ \mathbb{R} $$. Wykazać, że $$ g(x) = f(x) \sin x $$ spełnia warunek Lipschitza na $$ \mathbb{R} $$ wtedy i tylko wtedy, gdy $$ f $$ jest ograniczona.